รับงานสร้าง ติดตั้ง ท่อ ถัง โครงสร้าง - ยูนิโฟร์ เอ็นจิเนียริ่ง

แคตตาล็อกออนไลน์

  • Piping for storage tank system

     งานออกแบบระบบท่อ (Piping Design) คือการนำเอาองค์ประกอบความรู้ในด้านระบบท่อ ระบบการขนส่ง การคำนวณ การรับแรงดัน และการวางผังท่อ ซึ่งผู้ออกแบบจำเป็นต้องมีประสบการณ์และสามารถประยุกต์เอาความรู้ดังกล่าวทั้งหมดมาใช้อย่างเหมาะสม เพื่อออกแบบระบบท่อที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และเหมาะแก่การใช้งานให้แก่ลูกค้า  การติดตั้งระบบท่อ (Piping Installation) ในงานติดตั้งระบบท่อนั้น ผู้ติดตั้งจำเป็นต้องสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า ว่าระบบท่อที่ติดตั้งดังกล่าวนั้นสามารถใช้งานได้ตามเป้าหมายและมีความปลอดภัยในการใช้งาน รวมถึงการติดตั้งดังกล่าวดำเนินการภายใต้ขั้นตอนที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันความผิดพลาด การทำความสะอาดระบบท่อ (Pipeline Cleaning)  หลักการขั้นพื้นฐานในการทำความสะอาดระบบท่อนั้นก็คือ ยิ่งท่อมีความสะอาดมากเท่าไหร่ สมรรถนะในการใช้ท่อดังกล่าวก็จะดีขึ้นมากเท่านั้น โดยระบบทำความสะอาดที่ทางบริษัทเราให้บริการได้แก่ ระบบเจาะทั่วไปและระบบเจาะไอน้ำ ตามความเหมาะสมของงานแต่ละประเภท การตรวจสอบระบบท่อ (Piping Check Out Process) คือ การตรวจสอบในจุดต่างๆ ของระบบท่อ เพื่อตรวจสอบสมรรถนะในการใช้งานรวมถึงความปลอดภัยของระบบท่อชนิดต่างๆ

    หมวดหมู่ : วางท่อสำหรับอุตสาหกรรมท่อ

    ดูรายละเอียด

คำค้นสินค้า